DASAR PENAFIAN


 
 

Pihak myLESEN dengan nyata menafikan semua jenis jaminan, sama ada dinyatakan atau tertakluk, termasuk, tetapi tidak terhad untuk, jaminan bagi kebolehniagaan, kesesuaian untuk tujuan tertentu dan bukan pelanggaran. myLESEN tidak menjamin yang:

  1. Laman ini akan memenuhi keperluan anda;
  2. Laman ini boleh digunakan tanpa gangguan, pada masa tertentu, selamat, atau bebas daripada kesilapan;
  3. Keputusan yang mungkin diperolehi daripada penggunaan laman ini atau apa-apa perkhidmatan yang ditawarkan melalui laman ini adalah tepat atau boleh dipercayai; atau
  4. Kualiti mana-mana produk, perkhidmatan, maklumat, atau bahan lain yang dibeli atau diperolehi oleh anda melalui laman akan memenuhi jangkaan anda. Sebarang kandungan, bahan-bahan, maklumat atau perisian yang dimuat turun atau sebaliknya diperolehi melalui penggunaan laman ini adalah dilakukan dengan budi bicara dan risiko anda sendiri. myLESEN tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan kepada sistem komputer anda atau kehilangan data yang disebabkan daripada muat turun sebarang kandungan, bahan-bahan, maklumat atau perisian. myLESEN mempunyai hak untuk membuat perubahan atau kemaskini pada laman ini pada bila-bila masa tanpa notis.
 
   

Hubungi Kami


Majlis Bandaraya Pasir Gudang
Menara Aqabah,
Jalan Bandar,
81700 Pasir Gudang, Johor

No Tel:07-254 7777, 07-251 3720/21/22
No Faks:07-251 5260
E-mel: mbpg@johor.gov.my

Laman Web : http://www.mbpg.gov.my

Copyrights 2013 B Excelle Sdn Bhd. All Rights Reserved.. All rights reserved.